Statisch IPv6 adres

Graag wilde ik IPv6 in statische vorm hebben, dus niet met een automatisch toegewezen adres. Blijkbaar erg lastig, ook om te bepalen wat het standaard uitgaande adres wordt. Blijkbaar telt het laatst toegevoegde adres als de winnaar.

Het volgende werkt voor mij prima:

# The primary network interface (IPv6 version)
iface eth0 inet6 static
address 2001:4018:2:4::4
netmask 64
gateway 2001:4018:2:4::1
# Turn off evil auto configuration
up sysctl -q -w net.ipv6.conf.eth0.autoconf=0
# Aliases
up ip addr add dev eth0 2001:4018:2:4::3/64
up ip addr add dev eth0 2001:4018:2:4::2/64

Het standaard uitgaande adres is in dit voorbeeld dus 2001:4018:2:4::2.

Tags: ,

Comments are closed.