Posts Tagged ‘compileren’

APT op debian.keesmeijs.nl

Sunday, January 31st, 2010

Onlangs heb ik veel email ontvangen van mensen die me vroegen om Doomsday Engine makkelijker beschikbaar te maken voor Debian en Ubuntu.

Logo Doomsday Engine

Men vroeg met name, of ik een Debian APT repository zou kunnen opzetten. Een mooi moment om reprepro eens te bestuderen leek me!

Na wat overwegen heb ik besloten om de laatste en voorlaatste versie van Debian en Ubuntu te ondersteunen, waarmee op het moment van schrijven de volgende opties voor APT ontstaan:

deb http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main

Na toevoegen in bijvoorbeeld sources.list is installeren nu doodeenvoudig:

$ sudo apt-get install deng
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
Suggested packages:
game-data-packager
Recommended packages:
doom-wad boom-wad doom-engine
The following NEW packages will be installed:
deng doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/5,151kB of archives.
After this operation, 10.7MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Selecting previously deselected package doom-wad-shareware.
(Reading database ... 145295 files and directories currently installed.)
Unpacking doom-wad-shareware (from .../doom-wad-shareware_1.9-1.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libmikmod2.
Unpacking libmikmod2 (from .../libmikmod2_3.1.11-a-6ubuntu4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsmpeg0.
Unpacking libsmpeg0 (from .../libsmpeg0_0.4.5+cvs20030824-2.2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-mixer1.2.
Unpacking libsdl-mixer1.2 (from .../libsdl-mixer1.2_1.2.8-6build1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-net1.2.
Unpacking libsdl-net1.2 (from .../libsdl-net1.2_1.2.7-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package deng.
Unpacking deng (from .../deng_1.9.0-beta6.8-karmic1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up doom-wad-shareware (1.9-1.1) ...
Setting up libmikmod2 (3.1.11-a-6ubuntu4) ...

Setting up libsmpeg0 (0.4.5+cvs20030824-2.2) ...

Setting up libsdl-mixer1.2 (1.2.8-6build1) ...

Setting up libsdl-net1.2 (1.2.7-2) ...

Setting up deng (1.9.0-beta6.8-karmic1) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place

Debian package compileren uit git repository

Monday, August 10th, 2009

Stel, er is geen git-buildpackage beschikbaar maar je wilt toch graag dpkg-buildpackage gebruiken. Werkt prima, en wel als volgt:

dpkg-buildpackage -i\.git -I.git -us -uc -rfakeroot

Zelf PEAR packages maken voor Debian

Wednesday, July 29th, 2009

Onlangs had ik de PEAR packages van MDB2 en MDB2_Driver_mysql nodig (om precies te zijn voor Poweradmin). Helaas is het op dit moment niet mogelijk om deze packages te installeren met een Debian package.

Na een korte zoektocht kwam ik bij dh-make-php uit, een programma om een PEAR package opnieuw te packagen, maar nu geschikt voor Debian. Een kind kan de was doen!

$ export DEBFULLNAME="Kees Meijs"
$ export DEBEMAIL="kees@kumina.nl"
$ dh-make-pear MDB2_Driver_mysql-1.4.1.tgz
Creating debian source package: php-mdb2-driver-mysql-1.4.1
Upstream is: Lukas Kahwe Smith, Lorenzo Alberton
Guessing Maintainer: Kees Meijs <kees@kumina.nl>
$ cd php-mdb2-2.4.1
$ dpkg-buildpackage -uc -us -rfakeroot
...
dpkg-deb: building package `php-mdb2' in `../php-mdb2_2.4.1-1_all.deb'.
...

Natuurlijk is het resultaat een minimale package zonder goede documentatie, maar zeker al beter geschikt voor implementatie dan handmatig het uitpakken van de PEAR package en toevoegen aan het standaardpad in php.ini.

Debian package aanpassen

Friday, July 24th, 2009

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een bestaande Debian package aan heb gepast. Allemaal vrij voor de hand liggend, maar hoe kon je bijvoorbeeld een versienummer ophogen?

Na een korte zoektocht kwam ik bij dch uit, een klein programmaatje om onder andere debian/changes aan te passen.

PowerDNS

Thursday, June 25th, 2009

Eerder schreef ik over problemen met DNS door een bug in PowerDNS. Gezien het feit dat meer dan een maand later (dan de laatste opmerking bij de bug) de package maintainer nog steeds geen upstream oplossing heeft, heb ik zelf maar nieuwe packages gemaakt.

Zie voor amd64 packages voor Lenny: http://debian.kumina.nl/debian/pool/main/p/pdns/

ARM

Tuesday, March 3rd, 2009

Een Debian package opnieuw compileren, hoe ging dat ook alweer? De drempel was (voor mij in ieder geval) vrij hoog om het op een ARM-platform te proberen, maar het viel eigenlijk wel mee.

Lang leve:

  • chroot
  • /usr/lib/pbuilder/pbuilder-satisfydepends (fakeroot is een must-have!)
  • git-buildpackage -us -uc

Hopelijk is dit bericht ooit nog terug te vinden als ik het alweer vergeten ben… Het is op ARM in ieder geval niet anders dan op i386 of amd64 (of…).