Posts Tagged ‘Ubuntu’

Presentatie op T-DOSE 2010

Monday, November 8th, 2010

Dit weekeinde heb ik een presentatie op T-DOSE gehouden over onder andere LUKS met Ubuntu. Was leuk! Ontstond ook een interessante discussie, met name over het beleid van de Verenigde Staten van Amerika en China aangaande het beveiligen van je gegevens.

Doomsday Engine 1.9.0-beta6.9-maverick-kees3

Monday, October 25th, 2010

Op veler verzoek is Doomsday Engine nu ook voor Ubuntu “Maverick Meerkat” verkrijgbaar!

Two-factor LUKS met Ubuntu 10.10

Tuesday, October 19th, 2010

De post van laatst over two-factor LUKS met Ubuntu blijkt ook prima te werken met Ubuntu 10.10 “Maverick Meerkat”.

Intel Poulsbo

Friday, October 8th, 2010

Enige tijd geleden heb ik wat geschreven over een Asus EeePC 1101HA “Seashell” en het configureren van de videokaart van het apparaat onder Ubuntu Linux. Helaas blijkt er nog meer nodig als je óók nog eens met LUKS aan de slag gaat…

Ga even uit van het stappenplan Installing Debian Squeeze on 1101H zoals genoemd op de Debian Wiki. Maak echter een wat uitgebreidere versie van /etc/grub.d/01_915resolution:

echo insmod 915resolution
echo 915resolution 58 1366 768 32
echo insmod gfxterm
echo insmod vbe
echo terminal_output gfxterm

Start eens opnieuw op en sluit X.org af. Genereer vervolgens een nieuwe configuratie:

$ sudo X -configure && sudo mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Je kunt nu X.org weer opstarten en gebruik maken van de 1366×768 resolutie. OpenGL werkt niet super, maar de nu gebruikte framebuffer is wat sneller dan VESA.

Two-factor LUKS met Ubuntu

Wednesday, July 28th, 2010

In Ubuntu 10.04 LTS “Lucid Lynx” wordt LUKS standaard prima ondersteund. Dit is een erg handige functionaliteit, zeker als je naar wat extra beveiliging op zoek bent. Maar wat als je nu naar een oplossing met two-factor op zoek bent?

We gebruiken op de zaak al een hele tijd OpenPGP-kaarten om gegevens van met name onze klanten te beveiligen. Het leek me wel wat om de onlangs beschikbaar gekomen USB-versie van de OpenPGP-kaart te gebruiken in combinatie met LUKS. Enerzijds erg practisch omdat je alleen een PIN-code nodig hebt om je systeem te starten en anderzijds érg veilig (zeker met een 2048- of 3072-bits sleutel).

Gemakshalve doe ik even de aanname dat je al een OpenPGP-kaart hebt (al dan niet een USB-versie) en weet hoe je met bijvoorbeeld GnuPG om moet gaan. Mooi, maar hoe gaat de rest?

Ubuntu 10.04 Live DVD

Start je systeem op van een Ubuntu Live CD of Live DVD en kies voor Try Ubuntu without installing. Open als het systeem is opgestart een nieuwe Terminal en maak nieuwe partities op je vaste schijf (of SSD…) aan.

$ sudo cfdisk -z

Zelf heb ik een partitie van 250 MiB gemaakt voor /boot en de rest vrijgehouden om met LUKS te beveiligen:

$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 251.0 GB, 250999144448 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 239371 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00092b99

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     238   243696  83 Linux
/dev/sda2       239   239371  244872192  da Non-FS data

Installeer vervolgens de benodigde pakketten voor LUKS en LVM:

$ sudo apt-get --force-yes --yes install cryptsetup lvm2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
cryptsetup is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
 libdevmapper-event1.02.1 watershed
The following NEW packages will be installed:
 libdevmapper-event1.02.1 lvm2 watershed
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/463kB of archives.
After this operation, 1,266kB of additional disk space will be used.
Selecting previously deselected package libdevmapper-event1.02.1.
(Reading database ... 165628 files and directories currently installed.)
Unpacking libdevmapper-event1.02.1 (from .../libdevmapper-event1.02.1_1.02.39-1ubuntu4_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package watershed.
Unpacking watershed (from .../watershed_5_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package lvm2.
Unpacking lvm2 (from .../lvm2_2.02.54-1ubuntu4_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up libdevmapper-event1.02.1 (2:1.02.39-1ubuntu4) ...

Setting up watershed (5) ...
update-initramfs is disabled since running on read-only media

Setting up lvm2 (2.02.54-1ubuntu4) ...
update-initramfs is disabled since running on read-only media

Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place

Laad nu de benodigde modules in voor LUKS, AES en XTS:

$ sudo modprobe dm-crypt aes xts

Genereer een sleutel om het LUKS-volume straks mee te beveiligen:

$ dd if=/dev/urandom | tr -d '\n' | dd bs=1 count=64 of=/dev/shm/luks-key.txt
64+0 records in
64+0 records out
64 bytes (64 B) copied, 0.000253039 s, 253 kB/s

Maak een nieuw LUKS-volume:

$ sudo cryptsetup -c aes-xts-plain -s 512 luksFormat /dev/sda2 /dev/shm/luks-key.txt

WARNING!
========
This will overwrite data on /dev/sda2 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES

Start vervolgens het LUKS-volume:

$ sudo cryptsetup luksOpen -d /dev/shm/luks-key.txt /dev/sda2 crypto
Key slot 0 unlocked.

De flexibiliteit van LVM is wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld zo:

$ sudo pvcreate /dev/mapper/crypto
 Physical volume "/dev/mapper/crypto" successfully created

$ sudo vgcreate vg /dev/mapper/crypto
 Volume group "vg" successfully created

$ sudo lvcreate -L 4G -n vg/swap
 Logical volume "swap" created

$ sudo lvcreate -L 40G -n vg/root
 Logical volume "root" created

$ sudo lvs
 LV  VG  Attr  LSize Origin Snap% Move Log Copy% Convert
 root vg  -wi-a- 40.00g
 swap vg  -wi-a- 4.00g

De installatieprogrammatuur raakt enigszins in de war door bovengenoemde voorbeeld, dus is het noodzakelijk om alvast te formatteren:

$ sudo mkswap -f /dev/vg/swap
Setting up swapspace version 1, size = 4194300 KiB
no label, UUID=ac1c5001-428b-49d3-9c1e-ce213a4b8b9e

$ sudo mkfs.ext3 /dev/vg/root
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
2621440 inodes, 10485760 blocks
524288 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
320 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 23 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Start nu het installatieprogramma op:

Pictogram installatie Ubuntu

Het installatieproces verloopt zoals je gewend bent:

Installatie Ubuntu

Kies een taal, en vervolgens je tijdzone:

Installatie Ubuntu

Kies de juiste instellingen voor je toetsenbord:

Installatie Ubuntu

Kies vervolgens voor handmatig partitioneren:

Installatie Ubuntu

Let vervolgens goed op dat je de juiste logische volumes en /boot gebruikt:

Installatie Ubuntu

Geef je persoonlijke gegevens in:

Installatie Ubuntu

Klik nog even op Advanced… om te controleren of alles goed gaat:

Installatie Ubuntu

LET OP! Als de installatie is voltooid, sluit het scherm dan niet af:

Installatie Ubuntu

Open een nieuwe Terminal en voer het volgende uit:

$ sudo mount -o bind /proc /target/proc
$ sudo mount -o bind /dev /target/dev
$ sudo mount -o bind /dev/pts /target/dev/pts
$ sudo mount -o bind /sys /target/sys

Parkeer vervolgens je pubring.gpg en secring.gpg ergens en codeer /dev/shm/luks-key.txt. Het resultaat /dev/shm/luks-key.txt.gpg hebben zometeen nog nodig.

Haal decrypt_luks.sh en gpg_luks op en parkeer ook deze bestanden even. Zet vervolgens de bestanden op de juiste plek neer:

$ sudo mkdir /target/etc/gpg_luks
$ sudo cp decrypt_luks.sh /target/usr/local/sbin
$ sudo cp gpg_luks /target/etc/initramfs-tools/hooks
$ sudo cp pubring.gpg /target/etc/gpg_luks
$ sudo cp secring.gpg /target/etc/gpg_luks
$ sudo cp /dev/shm/luks-key.txt.gpg /target/etc/gpg_luks

Zet ook de permissies goed:

$ sudo chmod 700 /target/etc/gpg_luks
$ sudo chmod 700 /target/usr/local/sbin/decrypt_luks.sh
$ sudo chmod 755 /target/etc/initramfs-tools/hooks/gpg_luks
$ sudo chmod 600 /target/etc/gpg_luks/pubring.gpg
$ sudo chmod 600 /target/etc/gpg_luks/secring.gpg
$ sudo chmod 600 /target/etc/gpg_luks/luks-key.txt.gpg

En maak een crypttab zoals bijvoorbeeld:

$ cat /target/etc/crypttab
# <target name> <source device>         <key file>      <options>
crypto /dev/sda2 none luks,keyscript=/usr/local/sbin/decrypt_luks.sh

Op het nieuwe systeem ontbreken helaas een paar benodigde pakketten. Installeer deze als volgt:

$ sudo chroot /target su -
# apt-get install --force-yes --yes cryptsetup lvm2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 libdevmapper-event1.02.1 watershed
The following NEW packages will be installed:
 cryptsetup libdevmapper-event1.02.1 lvm2 watershed
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 242 not upgraded.
Need to get 606kB of archives.
After this operation, 1,831kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/main cryptsetup 2:1.1.0~rc2-1ubuntu13 [143kB]
Get:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/main libdevmapper-event1.02.1 2:1.02.39-1ubuntu4 [28.5kB]
Get:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/main watershed 5 [11.5kB]
Get:4 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/main lvm2 2.02.54-1ubuntu4 [423kB]
Fetched 606kB in 1s (591kB/s)
Selecting previously deselected package cryptsetup.
(Reading database ... 124603 files and directories currently installed.)
Unpacking cryptsetup (from .../cryptsetup_2%3a1.1.0~rc2-1ubuntu13_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package libdevmapper-event1.02.1.
Unpacking libdevmapper-event1.02.1 (from .../libdevmapper-event1.02.1_2%3a1.02.39-1ubuntu4_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package watershed.
Unpacking watershed (from .../archives/watershed_5_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package lvm2.
Unpacking lvm2 (from .../lvm2_2.02.54-1ubuntu4_amd64.deb) ...
Processing triggers for ureadahead ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up cryptsetup (2:1.1.0~rc2-1ubuntu13) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Setting up libdevmapper-event1.02.1 (2:1.02.39-1ubuntu4) ...

Setting up watershed (5) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Setting up lvm2 (2.02.54-1ubuntu4) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place

Om zeker te weten dat het systeem straks goed op kan starten:

# update-initramfs -c -k all
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
# update-grub2
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
done

Je kunt de Terminal nu sluiten en tot slot alsnog op Restart Now klikken:

Installatie Ubuntu

Bij het opstarten van je systeem zal nu om de PIN-code van je OpenPGP-kaart worden gevraagd en heb je natuurlijk ook je OpenPGP-kaart zelf nodig. Echte two-factor beveiliging!

De oplettende lezer zal zich misschien afvragen of het wel veilig is om je secring.gpg in je /boot te verstoppen. Dit is natuurlijk geen probleem, aangezien hier alleen verwijzingen naar de OpenPGP-kaart in te vinden zijn.

Ter referentie: http://lfde.org/wiki/index.php/Ubuntu_Lucid_Lynx_10.04_Full_Disk_Encryption_with_USB_Key_Authentication

Ubuntu Linux 10.04 op een Asus EeePC 1101HA

Friday, May 14th, 2010

Het blijkt redelijk problematisch om de videokaart van een 1101HA aan te sturen vanuit Ubuntu Linux 10.04 “Lucid Lynx”. Daarnaast duurt het installeren een eeuwigheid, wat overigens eveneens aan de videokaart blijkt te liggen.

Een mogelijke oplossing is installatie vanaf een (snelle) USB-stick. Gebruik in dit geval de Startup Disk Creator (standaard in Ubuntu) met gebruik van ubuntu-10.04-alternate-i386.iso voor de installatie, en geef debian-installer/framebuffer=false als optie op.

Zie vervolgens deze oplossing voor Debian, welke ook onder Ubuntu als een zonnetje werkt!

Zoek, zoek, waar is Java?

Monday, May 10th, 2010

Help! Blijkbaar is sun-java6-plugin kwijt in Ubuntu Lucid Lynx? Zie deze blogpost voor de oplossing!

APT op debian.keesmeijs.nl

Sunday, January 31st, 2010

Onlangs heb ik veel email ontvangen van mensen die me vroegen om Doomsday Engine makkelijker beschikbaar te maken voor Debian en Ubuntu.

Logo Doomsday Engine

Men vroeg met name, of ik een Debian APT repository zou kunnen opzetten. Een mooi moment om reprepro eens te bestuderen leek me!

Na wat overwegen heb ik besloten om de laatste en voorlaatste versie van Debian en Ubuntu te ondersteunen, waarmee op het moment van schrijven de volgende opties voor APT ontstaan:

deb http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main

Na toevoegen in bijvoorbeeld sources.list is installeren nu doodeenvoudig:

$ sudo apt-get install deng
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
Suggested packages:
game-data-packager
Recommended packages:
doom-wad boom-wad doom-engine
The following NEW packages will be installed:
deng doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/5,151kB of archives.
After this operation, 10.7MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Selecting previously deselected package doom-wad-shareware.
(Reading database ... 145295 files and directories currently installed.)
Unpacking doom-wad-shareware (from .../doom-wad-shareware_1.9-1.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libmikmod2.
Unpacking libmikmod2 (from .../libmikmod2_3.1.11-a-6ubuntu4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsmpeg0.
Unpacking libsmpeg0 (from .../libsmpeg0_0.4.5+cvs20030824-2.2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-mixer1.2.
Unpacking libsdl-mixer1.2 (from .../libsdl-mixer1.2_1.2.8-6build1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-net1.2.
Unpacking libsdl-net1.2 (from .../libsdl-net1.2_1.2.7-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package deng.
Unpacking deng (from .../deng_1.9.0-beta6.8-karmic1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up doom-wad-shareware (1.9-1.1) ...
Setting up libmikmod2 (3.1.11-a-6ubuntu4) ...

Setting up libsmpeg0 (0.4.5+cvs20030824-2.2) ...

Setting up libsdl-mixer1.2 (1.2.8-6build1) ...

Setting up libsdl-net1.2 (1.2.7-2) ...

Setting up deng (1.9.0-beta6.8-karmic1) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place

Virtual Machine Manager

Tuesday, January 12th, 2010

Wil je Virtual Machine Manager gebruiken om libvirt te beheren, krijg je er vanzelf KVM bij op je Ubuntu desktop… Niet handig!

Ter referentie:

$ sudo apt-get --no-install-recommends install virt-manager libvirt-bin

Asus EeePC 1101HA “Seashell”

Thursday, January 7th, 2010

Op de zaak hebben we vanochtend een Asus Eee PC 1101HA “Seashell” gekocht voor Mike. Het is een erg mooi apparaat, zeker in verhouding tot de 1000H (eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers…) die ik zelf heb.

Asus Eee PC 1101HA "Seashell"

Het 11,6″ beeldscherm is toch wel prettiger in gebruik dan het scherm van mijn 1000H, zeker vanwege de resolutie van 1366×768 pixels tegenover 1024×600 pixels.

Het installeren van Ubuntu Linux 9.10 “Karmic Koala” ging zonder problemen, totdat… helaas de resolutie 1366×768 niet te kiezen bleek!

Zie voor een mogelijke oplossing: http://swiss.ubuntuforums.org/showthread.php?t=1253406