APT op debian.keesmeijs.nl

Onlangs heb ik veel email ontvangen van mensen die me vroegen om Doomsday Engine makkelijker beschikbaar te maken voor Debian en Ubuntu.

Logo Doomsday Engine

Men vroeg met name, of ik een Debian APT repository zou kunnen opzetten. Een mooi moment om reprepro eens te bestuderen leek me!

Na wat overwegen heb ik besloten om de laatste en voorlaatste versie van Debian en Ubuntu te ondersteunen, waarmee op het moment van schrijven de volgende opties voor APT ontstaan:

deb http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ etch-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ lenny-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ jaunty-kees main

deb http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main
deb-src http://debian.keesmeijs.nl/ karmic-kees main

Na toevoegen in bijvoorbeeld sources.list is installeren nu doodeenvoudig:

$ sudo apt-get install deng
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
Suggested packages:
game-data-packager
Recommended packages:
doom-wad boom-wad doom-engine
The following NEW packages will be installed:
deng doom-wad-shareware libmikmod2 libsdl-mixer1.2 libsdl-net1.2 libsmpeg0
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/5,151kB of archives.
After this operation, 10.7MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Selecting previously deselected package doom-wad-shareware.
(Reading database ... 145295 files and directories currently installed.)
Unpacking doom-wad-shareware (from .../doom-wad-shareware_1.9-1.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libmikmod2.
Unpacking libmikmod2 (from .../libmikmod2_3.1.11-a-6ubuntu4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsmpeg0.
Unpacking libsmpeg0 (from .../libsmpeg0_0.4.5+cvs20030824-2.2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-mixer1.2.
Unpacking libsdl-mixer1.2 (from .../libsdl-mixer1.2_1.2.8-6build1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsdl-net1.2.
Unpacking libsdl-net1.2 (from .../libsdl-net1.2_1.2.7-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package deng.
Unpacking deng (from .../deng_1.9.0-beta6.8-karmic1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up doom-wad-shareware (1.9-1.1) ...
Setting up libmikmod2 (3.1.11-a-6ubuntu4) ...

Setting up libsmpeg0 (0.4.5+cvs20030824-2.2) ...

Setting up libsdl-mixer1.2 (1.2.8-6build1) ...

Setting up libsdl-net1.2 (1.2.7-2) ...

Setting up deng (1.9.0-beta6.8-karmic1) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place

Tags: , , , , ,

Leave a Reply