Nieuwe PGP sleutel

Onlangs heb ik een nieuwe OpenPGP smartcard aangeschaft, eentje met ondersteuning voor 2048 bits sleutels, wat veiliger dus. Gelieve mijn oude sleutel dan ook niet meer te gebruiken!

$ gpg --fingerprint D839CC0A
pub   2048R/D839CC0A 2009-10-30 [expires: 2011-10-30]
Key fingerprint = B6F2 D09A BFC9 522B 40F5  5E87 32A9 BB60 D839 CC0A
uid                  Kornelis (Kees) Hendricus Franciscus Meijs <kees@kumina.nl>
uid                  Kornelis (Kees) Hendricus Franciscus Meijs <post@keesmeijs.nl>
uid                  Kornelis (Kees) Hendricus Franciscus Meijs <kees@bommelnetworks.nl>
sub   2048R/FCFB107F 2009-10-30 [expires: 2011-10-30]
sub   2048R/B6F4749F 2009-10-30 [expires: 2011-10-30]

Om trust paths intact te houden, heb ik de nieuwe sleutel ondertekend met mijn oude sleutel.

Tags: , , ,

Comments are closed.