Posts Tagged ‘Gestapo’

Kerk kan ook in basisadministratie

Friday, September 4th, 2009

Afgelopen maandag las ik dit in Metro:

Uitzondering op de regel dat in principe alleen de overheid toegang heeft tot je persoonsgegevens is de Kerk.

De stichting Interkerkelijke Ledenadministratie heeft van oudsher ook de mogelijkheid om in de gemeentelijke basisadministratie te kunnen. Dat recht stamt nog uit de verzuilde samenleving, toen Christelijke partijen de macht hadden. Vandaar dat mensen die ooit ingeschreven stonden bij een kerk na een verhuizing onmiddelijk “opgespoord” worden door de parochie in hun nieuwe woonplaats.

Banken pleitten er onlangs ook voor inzage te krijgen in de basisadministratie. Zij willen op die manier fraude, met identiteitsbewijzen, tegengaan.

Schijnbaar is het mogelijk om bezwaar te maken tegen vrijgave van gegevens uit de basisadministratie, zelfs zonder opgaaf van reden. Hoe dit in z’n werk gaat zal ik binnenkort eens onderzoeken, het artikel baart me namelijk enigzins zorgen…

Bluetooth

Friday, April 3rd, 2009

Uit de oude doos, maar opnieuw (en eenvoudiger) vormgegeven:

$ cat /etc/cron.d/bluecheck
* * * * * root test -x /usr/local/sbin/bluecheck.sh && /usr/local/sbin/bluecheck.sh

Met deze cronjob wordt iedere minuut de aanwezigheid of afwezigheid van Bluetooth MAC-adressen bijgewerkt. Hier kun je vervolgens weer leuke dingen mee doen zoals je screensaver aanzetten… 😉

Het script zelf:

$ cat /usr/local/sbin/bluecheck.sh
#!/bin/bash

L2PING="/usr/bin/l2ping"
COUNT="3"
BLUEMACS="00:17:E4:D3:FF:FF 00:1F:DE:8E:AA:BB"

if [ ! -d /var/run/bluecheck ]; then
echo "Directory /var/run/bluecheck seems absent?"
mkdir -m 755 -p -v /var/run/bluecheck/present
mkdir -m 755 -p -v /var/run/bluecheck/absent
fi

for BLUEMAC in $BLUEMACS; do
if ($L2PING -c $COUNT $BLUEMAC &> /dev/null); then
touch "/var/run/bluecheck/present/$BLUEMAC"
rm -f "/var/run/bluecheck/absent/$BLUEMAC"
else
touch "/var/run/bluecheck/absent/$BLUEMAC"
rm -f "/var/run/bluecheck/present/$BLUEMAC"
fi
done